Wat kunnen wij voor jou doen?


ACLI-Vlaanderen vzw is een federatie van diverse verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Iedere lidvereniging heeft een zelfstandige werking en wordt ondersteund in hun werking.

ACLI-Vlaanderen vzw werkt aan een sterkere en betere samenleving door samen te werken met unieke en diverse lidverenigingen.

Om dit te bereiken ondersteunt ACLI-Vlaanderen vzw de bestuursleden van haar lidverenigingen met het volgende:  

 Ondersteuning op maat

 Helpen bij administratieve taken (subsidiedossiers, affiches, ledenlijsten, statutenwijzigingen,  kopieën,….)

 Aanbieden van logistieke en praktische ondersteuning (verhuur materiaal, zaal zoeken, …)

 Gratis vorming  over verschillende thema’s

 Nieuwsbrieven met nuttige informatie voor uw vereniging

 Belangenbehartiging op lokaal en bovenlokaal niveau


Home  Over ons Verenigingen Kalender Fotogalerij Zaalverhuur Contact

Tel: +32 89 35 74 16

Fax: +32 89 30 31 97

Email:aclivlaanderen@telenet.be

www.aclivlaanderenvzw.be

www.example.com

ACLI-Vlaanderen vzw

Rondpuntlaan 25 - 3600 Genk

Limburg Brussel Vlaams-Brabant Oost-vlaanderen West-Vlaanderen

Nuttige info & Downloads

Provincies

vzw of feitelijke verenigingen 4 functies Vrijwilligerswerk Downloads

Feniks vzw

ACLI Vlaanderen vzw

                   Deel van feniks vzw

FEDERATIE WERELDVROUWEN Vzw

                         Deel van feniks vzw